top of page
​~ 6. 8. až 27. 8.

Termín cesty - přibližný

Délka cesty / pobytu

21 / 14 dnů
~ 35 000 Kč

Cena - přibližná

Mulbekh

Podpořená škola

PRÁZDNINOVÉ DOBROVOLNICTVÍ

Mulbekh, Ladakh, Indie

CESTA

14denní výuka nebo pomoc na stavbě realizovaná skupinou dobrovolníků - velmi oblíbené u tamních dětí. Dobrovolnictví je otevřené všem profesím, věkovým skupinám i rodinám s dětmi (nevyžadujeme pedagogické vzdělání). V průběhu pobytu bydlíte u rodin vyučovaných dětí, navštěvujete veselice, podnikáte výlety do hor, hrajete volejbalový turnaj s dětmi a učiteli atd. Akce má tradici od roku 2008 a zapadá do komplexní podpory tamní školy, takže i 14 dní na místě dává smysl. Přihlášku je potřeba podat do přelomu ledna a února a absolvovat dvě víkendová přípravná setkání (termíny níže).

Video z ročníku: 2022, 2019, 2016, Storýčka z ročníku: 2023, 2022,

Články z ročníku: 2022201920182017201620152014,  

11. 2. 2024 – UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1. až 3. 3. 2024 – PRVNÍ PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ

POVINNÁ ÚČAST PRO DOBROVOLNÍKY

představení veškerých podrobností cesty, vzájemné seznámení, první plánování podoby dobrovolnictví (hlavně výuky), prostor pro vzájemné rozhodnutí

19. až 21. 4. 2024 – DRUHÉ PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ

POVINNÁ ÚČAST PRO DOBROVOLNÍKY

podrobné plánování podoby dobrovolnictví (hlavně výuky), školení o tom, jak si odnést z cesty co nejvíce, stmelení kolektivu

6. 8. 2024 – ODLET DO INDIE

PŘIBLIŽNÝ

následná dvou a půldenní aklimatizace v hlavním městě Ladakhu, přesun do vesnice Mulbekh, příprava výuky a přivítání od komunity 

12. až 25. 8. 2024 – POBYT VE ŠKOLE V MULBEKHU

výuka, pomoc na stavbě a kulturní program

27. 8. 2024 – NEJDŘÍVĚJŠÍ MOŽNÝ TERMÍN PŘÍLETU DO ČR

PROGRAM

Dobrovolníci musí podat přihlášku do uvedeného data. Potom se začnou připravovat v ČR na jejich cestu a působení. V létě odlétají do Himaláje. Při započítání aklimatizace v hlavním městě a době potřebné na přesuny, jsou tři týdny minimální potřebná doba na celou cestu.

Níže v textu jsou rozepsány podrobnosti k jednotlivým položkám. Taky je zde uvedeno, jaké služby neziskovka zprostředkovává, respektive co neziskovka organizačně zajišťuje.

Odhad ceny obsahuje​

 • Odhad nákladů na letenku až do cílové destinace – mezinárodní a vnitrostátní – cca 18 500 Kč

 • Víza – přibližně 500 Kč

 • Pojištění – od 1350 Kč do 1750 Kč

 • Očkování – od 0 Kč, nejčastěji 2 500 Kč, maximum 9 000 Kč

 • Poplatek za zorganizování akce – 6 400 Kč nebo 8 900 Kč

 • Odhad nákladů na přípravná setkání v ČR – 4000 Kč za dvě přípravná setkání

 • Jídlo v průběhu pobytu ve škole – 2 040 Kč za 16denní pobyt (120 Kč za den)

 • Kapesné na cestu do školy a zpět – 3500 Kč

​Odhad ceny neobsahuje

 • Individuální program a cestování po skončení dobrovolnictví

 • Případné náklady na nákup potřeb pro výuku (který se může u každého dobrovolníka značně lišit, může to být buď pár stovek nebo i pár tisícovek)

CENA 

Dobrovolníci si hradí náklady na cestu a hradí poplatek za zorganizování akce. Dobrovolník může utratit v rozmezí od 35 000 Kč do 45 000 Kč. Uvedená cena je pouze odhad – akce se pro účastníky vyúčtuje, takže dobrovolník hradí pouze vynaložené náklady (není to jako u ostatních benefičních cest, kdy zaplatí jednu cenu, ve které je všechno obsaženo).

Ve vesnici Mulbekh si v roce 1992 založili školu, aby zajistili vzdělání dětem v jejich rodném prostředí. Brontosauři v Himálajích podporují rozvoj školy Spring Dales Public School ve vesnici Mulbekh od roku 2008. Od té doby se zvýšil počet dětí z 80 na 250, studenti se stali nejlepšími z celého okresu a na investice jsme získali 14 mil. Kč včetně darů od Dalajlámy. Každý ve vesnici vás pozdraví Ahoj, na požádání zazpívá To ta Heľpa, popřípadě vás seznámí s místním klukem, kterému všichni říkají Jarda Jágr a který má doma dres podepsaný od skutečného Jágra s věnováním pro Lobsanga. Více o výsledcích spolupráce zde.

PODPOŘENÁ ŠKOLA

PODROBNOSTI

14denní výuka nebo pomoc na stavbě realizovaná skupinou dobrovolníků - velmi oblíbené u tamních dětí. Když jsme se školou začínali spolupracovat v roce 2008, děti brečely, pokud musely jít do školy. Dnes brečí, pokud do školy nemohou. Je to díky dobrovolníkům, kteří jim nabízí školu hrou.

Dobrovolnictví je otevřené všem profesím, věkovým skupinám i rodinám s dětmi (nevyžadujeme pedagogické vzdělání). Bez ohledu na to, jakou profesi děláte, věříme, že zvládneme vymyslet, jak to pojmout tak, aby si z toho děti mohly vzít nějakou inspiraci.  Věkové rekordy účastníků máme 69 let a 11 měsíců. Akce je ideální i pro rodiny s dětmi – protože děti z ČR i Himálaje se nejlépe učí od sebe navzájem.

V průběhu pobytu bydlíte u rodin vyučovaných dětí, navštěvujete veselice, podnikáte výlety do hor, hrajete volejbalový turnaj s dětmi a učiteli. Za 14 dnů zcela splynete s tamní komunitou.  

Akce má tradici od roku 2008 a zapadá do komplexní podpory tamní školy. Zaručujeme, že i 14 dní na místě bude dávat smysl vám, ale i tamní komunitě.

O CO JDE + JE TO AKCE PRO MĚ?

Výuka: 

V případě výuky si většinou dvojice dobrovolníků vybere výukový projekt. Může se jednat o hudebku, fyzikální pokusy, olympijské hry, elektrikářský kroužek, natáčení filmu, stavění mostů ze špejlí nebo trénování divadla atd. Obsah výuku navrhují sami dobrovolníci na základě toho, co mají rádi nebo s čím mají zkušenosti. Dobrovolníci mohou učit děti z jeslí, školky a první a druhý stupeň (od první až po desátou třídu). Celkově je ve škole 250 děti. Výuka prázdninových dobrovolníků probíhá 3 hodiny denně pondělí až sobota (zbytek dne mají běžnou výuku). Nejčastěji si dobrovolníci připraví pro čtrnácti denní pobyt 10 výukových hodin v délce 1,5 hodiny. Tuto výuku zopakují dvakrát denně pro třídy podobného věku - například od 10:30 do 11:00 pro třetí třídu a do 11:00 do 13:30 pro čtvrtou třídu. Od běžného schématu taky děláme výjimky – třeba individuální výuku hry na piano nebo volnočasovou výuku moderního tance pro kohokoliv kdo po škole přijde. 

Záměrem prázdninového dobrovolnictví není předat studentům obrovské množství vědomostí nebo suplovat běžnou výuku. Snažíme se spíše představit jim nějaké zajímavé téma a metody výuky, které může studenty inspirovat k dalšímu studiu. Hodiny dobrovolníků navštěvují taky místní učitelé, které dobrovolníci mohou také inspirovat.

Přikláníme se, aby výuka probíhala formou výukových projektů, než aby se jednalo o sérii tematických navazujících aktivit. Výukový projekt ideálně směřuje k nějakému cíli – výtvoru, který na konci vznikne a děti jej skládají z jednotlivých kousků realizovaných na hodinách – nebo trénování nějaké dovednosti prezentované na finální vystoupení. Na druhou stranu chápeme, že výukový projekt je lepší pro druhý stupeň, ale pro první stupeň se více hodí série tematických aktivit.

Výukové projekty, které se nám v posledních letech líbily, jsou

 • Náměty na úžasné předměty vyučované v rámci vědeckého ročníku 2022 můžete najít na této stránce 

 • Rich and Happy – hra pro 8. až 10 třídu zaměřená na základy finanční gramotnosti. Děti byly rozděleny do třech skupin, a to dodavatelé, majitelé obchodů a zákazníci. V každém kole uvolnila továrna zboží, které roznesli dodavatelé do obchodů a stejně tak uvolnil státní podnik výplaty zákazníkům, kteří mohli jít nakupovat do obchodů. Hra naučila děti, jak jsou tvořeny ceny, jak fungují finančí toky, která role ve hře jim nejvíce seděla nebo jestli ten, kdo má peníze, je taky zároveň zlý. Video za hry zde, sepsaný popis hry zde

 • Výroba elektrické energie pomocí vodní turbíny – děti si po kouscích tiskli vodní turbínu na 3D tiskárně a postupně sestavovali funkční model, který vyráběl elektrickou energií a šlo jím nabíjet smartphone. U praktického procesu se podařilo představit veškerou teorii na pozadí výroby elektrické energie.

 • Jeden svět – série promítání dokumentů a vedených diskuzí podle metodiky Člověka v tísni zaměřený na globální rozvojové vzdělávání.

 • Dusaná hlína – dětem bylo připomenuto, že jejich nová škola je stavěna dusanou hlínou exkurzí na stavbu nových školních budov. Děti byly rozděleny do skupin a každá z nich začala stavět vlastní blok dusané hlíny. Opakovanými pokusy a doplněním o teoretické znalosti si děti postupně zdokonalovaly pevnost jejich dusané hlíny. Týmy dětí se na závěrečném představení pro rodiče utkaly, který blok hlíny je nejvíce pevný v rámci zatěžovací zkoušky.

 • Tancování – velký úspěch mají u dětí hodiny tancování. Většinou jde velmi jednoduše v průběhu 14 dní natrénovat několik tanců, které jdou předvést v rámci závěrečného představení.

 • Elektrikářský kroužek – děti si měli za 14 dní upájet vlastní čelovku. Nejdříve se naučili pracovat s pájkou, potom si udělaly vlastní vypínač, napojily na baterku a žárovku. Když jdou s čelovkou večer podojit krávu, mají obje ruce volné. Dříve totiž měli v jedné smartphone, kterým si svítily.

 • Film – projekt pouze pro 10. třídu, na kterém děti natáčely film na jimi zvolené téma pod vedením dobrovolníků. Film ke zhlédnutí zde.

 • Natáčení školního videoklipu – děti si vybraly písničku, kterou přezpívají, složily si vlastní slova a nazpívaly, natočily a sestříhaly si klip, výsledek zde

 • Základy Zubní hygieny – projekt pro všechny třídy (tj. každá třída měla 1x 1,5 hodinu v průběhu 14 dnů), kde bylo seznámení se se základy zubní hygieny (co jsou zuby, jak fungují, proč je potřeba je čistit, jak je potřeba je čistit a na konci dostaly darem kartáčky). Fotky zde

 • Stavení mostů – děti z 8., 9. a 10. třídy se rozdělily na týmy a dostaly za úkol postavit co nejvíce pevnější most ze špejlí a provázků a v průběhu 14 dní byly koučovány dobrovolníky s odpovídajícím vzděláním a schopnostmi. Na závěrečném představení jednotlivé týmy měřily, který z mostů je nejvíce pevný postupným přidáváním zátěže.

 • Školní časopis - dětem byly přiděleny funkce v redakční kanceláři (fotograf, novinář, sazeč, šéfredaktor) a děti dokumentovaly průběh prázdninového dobrovolnictví a na závěrečném vystoupení distribuovaly děti rodičům noviny zachycující dění ve škole v posledních 14 dnech. video zde

 • Rodokmen - děti si zakreslily rodinné příslušníky do schématu, přiřadily k nim z jaké vesnice se kdo přiženil a přiřadily k nim různé historické události. V Malém Tibetu mají bohaté rodinné vztahy a nezaznamenávají data narození - trochu systematičnosti tedy ocenili všichni rodiče, učitelé, vedení školy a nakonec i děti. 

 • Warcraft - děti v průběhu 14 dní trénovaly v různých sestavách na 10 noteboocích Warcraft Frozen Throne. Na konci jsme uspořádali turnaj 8 týmů v pavoukovém schématu. V rámci finálního souboje jeden tým zvolil defenzivní a druhý ofenzivní techniku. Ofenzivní tým pokazil útok, defenzivní se ubránil a zničil základnu protivníka několika jednotkami, video z finálního zápasu zde

 • Taste the world - děti vařily recepty z různých míst světa. Mohly tak ochutnat jídlo, které kolikrát doposud neviděly ani v televizi :-). 

 • Keramika - v rámci keramiky si děti nakopaly a prosely hlínu, uplácaly figurky, postavily vlastní pec a vypálily výrobky. 

 • Sbor - v rámci sboru se děti učily zpívat dvojhlasně (což je v Malém Tibetu zcela neznáme) a taky byla snaha odnaučit je u zpívaní řvát, ale spíše pracovat s hlasivkami. 

 • Pružnost a pevnost - děti desáté třidy se naučily ručně navrhovat stavební překlady ze dřeva a následně se v programu ANSYS učily navrhovat skeletové konstrukce. V Malém Tibetu je stavba vlastního domu největší životní téma a trochu teoretických znalostí přijde dětem vhod. video zde.

 • Představení témat jako Přehled náboženství, mediální gramotnost bylo vítaným osvěžením 

 • Základy průmyslové úpravy jídla - Cílem bylo děti inspirovat představením konceptu, že průmyslová úprava jídla zajistila jeho dostupnost a snížila jeho cenu, ale kvalita se zcela vytratila. V současné době západní svět platí za biokvalitu jídla "zlatem" a v Malém Tibetu je biokvalita neprodejná (jinak řečeno, proč by si někdo kupoval jogurt v biokvalitě když jej každý doma má, jogurt vám v Malém Tibetu prostě nikdo neprodá). Děti si mohly odnést, že mohou ovlivnit, jak bude vypadat podoba výroby potravin v Malém Tibetu. 

 • Co se dočtu z etikety Coca-Coly - děti se seznámily s tím, proč je na zadní straně balených výrobků tabulka s nutričními hodnotami, co ty čísla a názvy pro ně znamenají, jestli je cukr dobrý nebo špatný a co tabulka umožňuje výrobcům potravin přiznat a co naopak schovat. 

 • Jednouchá masáž - fyzioterapeutka Jindra naučila děti jednoduchou masážní sekvenci, kterou děti mohou nabídnout i jejich rodičům často unaveným z těžké práce na poli. Vzájemný dotyk je v tamní komunitě tabu a byli jsme všichni rádi, že si na tento odvážný nápad nikdo z komunity nestěžoval. Atmosféra na hodinách byla úžasná, děti byly velmi uvolněné a laskavé a jsme přesvědčení, že to byl pro ně nezapomenutelný zážitek - protože školní třída je pro děti prostředí, v jehož běžném provozu často mohou dostat od učitele spíše pohlavek jako formu nejjednodušší cesty vyřešení situace tamními učiteli. Video zde

 • Slavné fotbalové momenty - děti se koukly na nejslavnější fotbalové momenty a potom se je zkoušely samy zopakovat. U toho zjistily, že obehrát tři obránce nebo dát gól z otočky nemusí být úplně nejjednodušší, video zde

 • Individuální výuka piana - Adéla vyučovala dva studenty každý den 1,5 hodiny hru na piano. Jejich vystoupení se prezentovalo na finálním vystoupení. Článek zde

 • Koukněte se na videa z předchozí ročníků: 202220192016

 

Jsme toho názoru, že výukové projekty děti více baví; děti jsou více vtaženy do děje díky tomu, že cítí zodpovědnost za výsledek a odnášejí si z nich více znalostí (vzpomínek); výukové projekty se dají lépe prezentovat rodičům a spolužákům na závěrečném představení. Jsme si vědomi, že zvolit dobrý vzdělávací projekt pro děti z nižších tříd je velmi obtížné a například v případě školky snad skoro nemožné. Výukové projekty tedy nepožadujeme, ale pouze preferujeme spíše pro vyšší ročníky. Jsme si vědomi, že i série tematický navazujících aktivit může být zajímavá i pro starší ročníky, pokud je dobře ztvárněna. Vaše nápady na výukové aktivity s dětmi uvádíte do přihlášky k dobrovolnictví. 

Stavba:

V případě stavby realizujeme každý rok nějaký drobný stavební projekt, který skupina dobrovolníků zvládne realizovat v průběhu 14 dnů. Předchozí roky jsme například opravili omítky a vymalovali školní halu, postavili první školní prolézačkuhokejové hřiště nebo rekonstruovali odpočinkovou zónu před školní haloupostavili basketbalové hřištěpostavili gravitační generátor. Stavební projekt většinou realizuje skupinka 5 dobrovolníků. Nemusejí mít nutně praxi ve stavebnictví, ale vždy se nám podařilo, že aspoň jeden z dobrovolníků praxi měl (měl praxi relevantní stavebnímu projektu). Pokud dobrovolníci mají dostatečné zkušenosti, projekt si sami navrhnou. Nebo jim návrh dodáme my a skupina jej pouze realizuje. Pokud chybí ve skupině nějaké řemeslo k realizaci projektu (třeba tesař nebo svářeč), můžeme jej dodat z lokálních dělníků. Stavební projekt se průběžně komunikuje se školou, aby se v momentě příjezdu dobrovolníků již začalo pracovat podle stanoveného plánu. Ke stavbě se většinou přidávají děti, bývalí studenti školy, rodiče dětí nebo ostatní dobrovolníci (zvlášť když se to nestíhá, je potřeba zabrat, aby to na konci bylo hotovo). 

Ostatní/podpůrní dobrovolníci:

Společně se skupinou prázdninových dobrovolníků jezdí také dobrovolník fotograf/kameraman/novinář (dokumentuje dění v průběhu dobrovolnictví) a dobrovolník zdravotník (stará se o zdraví skupiny dobrovolníků), dobrovolník psycholog (který může facilitovat konfliktní situace, popřípadě vést pravidelná setkávání pro udržení týmového ducha skupiny dobrovolníků). Popis náplně těchto funkcí v kategorii ostatní dobrovolnictví

Kombinace dobrovolnických úkolů:

Prázdninoví dobrovolníci jedou buď jako učitelé nebo pomocníci na stavbě (nemohou se zároveň přihlásit k výuce na práci i na stavbě). Pokud se nestíhá stavební projekt, bývá zvykem, že dobrovolníci učitelé po skončení výuky jdou pomoci na stavbu. Zdravotník a psycholog může pomáhat na stavbě nebo vyučovat, pokud zrovna nemá co dělat (například všichni jsou zdraví). U fotografa/novináře dělá pouze mediální výstup (nekombinují dobrovolnické náplně, dělá jednu věc pořádně). 

Ostatní aktivity v průběhu dobrovolnictví:

Bývá zvykem, že dobrovolníci natrénují s dětmi vystoupení, na které pozvou rodiče; vyrazí společně s dětmi na školní piknik; zahrají si společně s učiteli a studenty volejbalový turnaj; navštíví ostatní školy v okolí k porovnání; zúčastní se různých oslav, které ve vesnici probíhají, naučí se tancovat nebo vařit od tamních učitelůvyrazí na výlet do tamních hor.

Článek z předchozích ročníků jsou na těchto odkazech: 201920182017201620152014, ...

POPIS PRÁCE DOBROVOLNÍKA

Počet účastníků je okolo 20. Většina skupiny bude realizovat výukový projekt. Stavbě se věnuje 3 až 5 dobrovolníků. Podpůrný tým a organizátor jsou 4 účastníci (ale dva z nich jejich funkci kombinují). 

Učitelé:

V průběhu roku 2024 není žádné privilegované téma pro dobrovolnické přihlášky (například v roce 2022 jsme privilegovali přihlášku zaměřené na vědu). 

Vaše návrhy výuky si představujeme spíše než „fyzika“ napříkad „praktické využití jednoduchých strojů (páka a kladka) na ulehčení dopravy předmětů“ nebo než „chemie“ tak „čištění vody s minimální laboratorní výbavou“, „jak upájet jednoduchý joystik kompatibilní se smartphonem“, „pitva kravského oka“, „výroba jednoduchého spalovacího motoru“ atd. Budeme rádi, když budou vaše návrhy konkrétní, přestavitelné, praktické a realizovatelné za 14 dní.

Upozorňujeme, že pro výuku nepožadujeme pouze pedagogy. Stačí, když nás jenom přesvědčíte, že to zvládnete. Již přihlášku vyplňte poctivě, protože na jejím základě můžeme rozhodovat, zda vás pozveme na první víkendové setkání (podobnosti jsou popsány v části "Příjímací řízení"). 

Stavební dobrovolníci:

Hledáme 3 až 5 dobrovolníků, kteří projekt realizují. Stavební praxe (včetně řemesel jako tesařina nebo svářečák) je výhodou, ale není podmínkou.

V roce 2024 budeme stavět přístřešek nad vstup do tříd nejhornější školní budovy. Bude se jednat o jednoduchou dřevěnou konstrukci (podobné pergole) s jednoduchou plechovou střechou, na jedné straně uchycena do zdi a na druhé straně postavena na pilířích, které zastíní proti dešti vstupní prostory do třech tříd. Ve skupině se bude hodit aspoň jeden tesař. Z ČR bude potřeba vzít kotvy na přichycení sloupů do země (všechny ostatní materiály by měly na místě být k sehnání).

Ostatní/podpůrní dobrovolníci:

Společně se skupinou prázdninových dobrovolníků hledáme také fotograf/novinář, zdravotník a psycholog. Chceme, aby tito dobrovolníci primárně jeli společně se skupinou prázdninových dobrovolníků, nicméně tito dobrovolníci mohou pomáhat na dalších benefičních cestách (kurz buddhismu, medicíny nebo sportovní cestě) a proto je popis jejich funkce uveden v kategorii ostatní, viz zde.

Od psychologa se očekává, že bude vést každodenní večerní společné setkání dobrovolníků ke zhodnocení dne a sdílení svých zážitků, pocitů, postřehů. Popřípadě může facilitovat konfliktní situace mezi jednotlivci, nebo skupinami dobrovolníků - vést diskuzi tak, aby si zúčastnění mohli mezi sebou vyměnit potřebné informace, popřípadě si porozumět. Psycholog může být primárně dobrovolník učitel nebo stavební dobrovolník a funkci psychologa má jako dodatečnou funkci, kterou dělá každý večer, popřípadě podle potřeby facilituje nějakou (konfliktní) situaci.  

AKTUÁLNÍ POŽADAVKY NA ROK 2024

Pro prázdninové dobrovolnictví přijmeme mezi 20 až 36 dobrovolníků. Celkově pojede skupina nejvíce 36 lidí (dobrovolníci budou rozšířeni o koordinátory, fotografa, zdravotníka a zapisovatele příběhů podporovaných lidí, psychologa atd). V roce 2014 jsme obdrželi 90 přihlášek. V roce 2015 50 přihlášek. V roce 2016 85 přihlášek. V roce 2017 66 přihlášek. V roce 2018 57 přihlášek. V roce 2019 82 přihlášek. I přes velké množství přihlášek není příjímací řízení příliš ostré. Značná část přihlášených například odmítne absolvovat přípravy, nepustí je z práce nebo se rozhodnou absolvovat jinou akci a přihlášku zruší. Většinou odmítneme na prázdninové dobrovolnictví pouze pár zájemců ročně (v roce 2017 jsme odmítli jednoho, v roce 2019 jsme odmítli dva, v roce 2020 jsme odmítli deset, ale ročník se potom nekonal, v roce 2022 jsme odmítli tři). V posledních pár letech odmítneme jednoho až tři dobrovolníky s argumentem, že jsme naznali, že nejsou vhodnými adepty a pár dobrovolníků odmítneme, protože máme plno. Ti se ale mohou však časem zase dostat "do hry" (viz sekce "Příjímací řízení"). 

Nejčastější účastníci akce jsou v rozmezí věku 20 až 40 let. Na druhou stranu nejmladší dobrovolník, který samostatně učil měl 10 let a nejstarší měl 69 let. Ideální je, když je ve skupině zastoupení všech věkových skupin (například v roce 2018 bylo sedm do 20 let, čtrnáct mezi 20 a 30 lety, pět mezi 30 a 40 lety, tři mezi 40 a 60 lety). Ideální taky je, když je stejné množství kluků jako holek a už se nám to jednou i stalo, jinak holky jsou většinovým účastníkem. Jsem taky rádi, když s námi jedou rodiny s dětmi. Děti se mohou sami zapojit do výuky nebo jeden rodič hlídá děti a druhý pomáhá. Nejmladší dítě na dobrovolnictví mělo 11 měsíců a největší rodina měla 5 dětí (takže sedm členů rodiny). 

Prázdninové dobrovolnictví má největší množství dobrovolníků za rok (v porovnání například s akademickým dobrovolnictvím).

MNOŽSTVÍ DOBROVOLNÍKŮ ROČNĚ, JEJICH VĚKOVÉ ZASTOUPENÍ, PRAVDĚPODOBNOST POZITIVNÍHO PŘIJETÍ

Příprava prázdninového dobrovolníka probíhá v rámci dvou přípravných setkání a dobrovolník má povinnost obě setkání absolvovat. Neděláme žádné výjimky v případě účasti na přípravných setkáních. Víkendy začínají v pátek od 19:00 do neděle s koncem v rozmezí 12:00 do 16:00. Účastníci na ně běžně jezdí z různých měst Evropy. Jeden účastník na setkání létal z Taiwanu. 

Předmětem prvního setkání je představit dobrovolníkům „do čeho jdou“. Nejprve je jim představena organizace Brontosauři v Himálajích, a potom přiblíženy podrobnosti, jak dobrovolnictví v Himálajích s Brontosaury probíhá. Následně dobrovolníci začnou plánovat obsah jejich výuky nebo co se bude stavět. Na setkání se dobrovolníci mohou mezi sebou seznámit a začít vytvářet partu, která v létě vyrazí do Himálají. Na prvním setkání probíhají osobní pohovory nezbytné pro přijetí dobrovolníka. První přípravné setkání je příležitostí pro oboustranné poznání (dobrovolník a organizace) a vzájemné přesvědčení se o vzájemné spolupráci. Video z prvního setkání zde

Předmětem druhého setkání je přesně a závazně stanovit co, kdo, kdy a jak bude učit nebo s čím bude pomáhat. V rámci druhého setkání probíhá taky škole „jak si z cesty odnést co nejvíce“ a taky etiky chování v Malém Tibetu. Usilujeme taky o co největší stmelení party dobrovolníků před odjezdem. Článek z druhého přípravného setkání 2014 a 2016

PŘÍPRAVA DOBROVOLNÍKA

Dobrovolníci si hradí náklady na cestu a hradí poplatek za zorganizování akce. Dobrovolník může utratit v rozmezí od 35 000 Kč do 45 000 Kč. Uvedená cena je pouze odhad – akce se pro účastníky vyúčtuje, takže dobrovolník hradí pouze vynaložené náklady (není to jako u ostatních benefičních cest, kdy zaplatí jednu cenu, ve které je všechno obsaženo).

 

Odhad ceny obsahuje

 • Odhad nákladů na letenku až do cílové destinace – mezinárodní a vnitrostátní – cca 18 500 Kč

 • Víza – přibližně 500 Kč

 • Pojištění – od 1350 Kč do 1750 Kč

 • Očkování – od 0 Kč, nejčastěji 2 500 Kč, maximum 9 000 Kč

 • Poplatek za zorganizování akce – 6 400 Kč nebo 8 900 Kč

 • Odhad nákladů na přípravná setkání v ČR – 4000 Kč za dvě přípravná setkání

 • Jídlo v průběhu pobytu ve škole – 2 040 Kč za 16denní pobyt (120 Kč za den)

 • Kapesné na cestu do školy a zpět – 3500 Kč

 

Odhad ceny neobsahuje

 • Individuální program a cestování po skončení dobrovolnictví

 • Případné náklady na nákup potřeb pro výuku (který se může u každého dobrovolníka značně lišit, může to být buď pár stovek nebo i pár tisícovek)

 

Za absolvování prázdninového dobrovolnictví požadujeme uhradit režijní poplatek v rozmezí od 6 400 Kč do 8 900 Kč. Cenu 6 400 Kč mají pravidelní dárci Himálajští patroni. Účastníci se mohou stát Himálajským patronem rovnou před jejich cestou a získat tím nižší cenu za účastnický poplatek. V tomto případě se zavazují být pravidelným dárcem na dva roky. Po dvou letech se mohou rozhodnout, zda budou pokračovat. Cílem dvojích cen je docenit současné dárce, popřípadě zjednodušit situaci těm, kteří se chtějí dlouhodobě angažovat.

Náklady na očkování se mohou lišit od 0 Kč do 9 000 Kč. Náklady na očkování mohou ovlivňovat skutečnosti, jestli máte již některá očkování, jestli věříte v pozitivní dopad očkování, před jakými nákazami se hodláte ochránit, jestli se potřebujete ochránit očkováním pouze na tuto konkrétní cestu, anebo si zvolíte celoživotní ochranu, popřípadě další důvody. Minimální ochrana očkováním pouze na jednu cestu do Indie; konkrétně jedna vakcína žloutenky a břišního tyfu; vyjde na 2 500 Kč. Maximální ochrana očkováním tj. celoživotní ochrana proti žloutence, ochrana proti břišnímu tyfu, choleře, vzteklině a meningokovému onemocnění vyjde na 8 600 Kč.

Celkovou cenu prázdninového dobrovolnictví může značně ovlivňovat délka pobytu i absolvované „atrakce“ po dobrovolnickém působení. V průměru se můžou celkové náklady pohybovat od 35 000 Kč (případ, kdy dobrovolník jede do Ladakhu jenom na dobrovolnické působení) až 50 000 Kč (případ, kdy jede dobrovolník pět týdnů, čtrnáct dní působí jako dobrovolník a potom užívá dostupné zábavy – trek, výlety, cestování, rafting, motorky atd.). Máme zkušenosti, že někteří dobrovolníci absolvují cestu s rekordně malými náklady a jiní to zase umí skutečně parádně roztočit :-).

KOLIK CESTA BUDE STÁT

Prázdninové dobrovolnictví je vlastně zájezdem, v rámci kterého se Brontosauři v Himálajích postarají o všechny náležitosti spjaté s cestou a programem. Důvodem je, aby se dobrovolníci maximálně soustředili na přípravu a realizaci jejich pomoci (a například se nevysílili na nákupu letenek a vynechali přípravu na výuku). Dalším důvodem je zajištění profesionality akce, ve smyslu pochopení kultury Malého Tibetu a problémy spjaté s jeho rozvojem. Jinak řečeno, aby účastníci neměli z akce hlavní zážitek ve stylu "jak to můžete s tamní dětmi myslet vážně, když ve škole není kávovar". 

 • Zprostředkujeme nákup letenky

 • Poskytneme podrobný návod na vyřízení víz, cestovního pojištění a přípravu na cestu

 • Zorganizujeme program působení skupiny dobrovolníků v Mulbekhu v rámci přípravných setkání

 • Zajistíme školení o tom „jak si z cesty odnést co nejvíce“ v rámci příprav a vedeme k tomu dobrovolníky také v průběhu celého pobytu

 • Zajistíme dobrovolníkům doporučení na firmy a společnosti, které mohou darovat dobrovolníkům výukové materiály pro jejich působení v Mulbekhu

 • Zajistíme doprovod skupině dobrovolníků z ČR až do Mulbekhu od zkušeného koordinátora

 • Zajistíme organizaci dobrovolnického působení v Mulbekhu

 • Zajistíme v průběhu pobytu vaření jídla (snídaně, obědy, večeře) a tak se dobrovolníci mohou plně věnovat předmětu svého působení.

 • Poskytneme rady a doporučení na cestu a další pobyt dobrovolníka v Malém Tibetu nebo Indii

CO ORGANIZAČNĚ ZAJIŠŤUJE NAŠE NEZISKOVKA 

Dobrovolníci odlétají jako skupina (většinou) z Prahy do Delhi a následně z Delhi do Lehu (hlavního města Malého Tibetu). Zde mají dobrovolníci přibližně tři dny na aklimatizaci ve vysokohorském prostředí. Dále mohou poznat hlavní město, popřípadě jeho okolí, a také si připravit program po skončení jejich dobrovolnického působení. Po aklimatizaci se dobrovolníci přesouvají do vesnice Mulbekh, kde jsou přivítáni místní komunitou a připraví se ns dobrovolnické působení. Dobrovolníci vyučují cca 4 hodiny denně a potom se připravují na další den, nebo pomáhají cca 6 hodin na stavbě. Po skončení dobrovolnického působení si dobrovolníci zařizují svůj vlastní program a vyráží na treky, cesty po klášterech, do nížinné Indie anebo rovnou domů.

PRŮBĚH DOBROVOLNICKÉ CESTY

V průběhu dobrovolnického působení ve škole bydlí dobrovolníci v novém školním internátu. Spaní je na postelích s matracemi ve vlastním spacáku nebo pod lokálními dekami. Do každé místnosti se vejde nejvíce 6 lidí. Fotky internátu