top of page
upper-mustang-trek-14-days.jpg
​~ 25. 6. až 18. 7.

Termín cesty - přibližný

Délka cesty / pobytu

23 / 14 dnů
~ 55 000 Kč

Cena - přibližná

Ghami

Podpořená škola

PRÁZDNINOVÉ DOBROVOLNICTVÍ

Ghami, Mustang, Nepál

CESTA

14denní výuka realizovaná skupinou dobrovolníků. Dobrovolnictví je otevřené všem profesím, věkovým skupinám i rodinám s dětmi (nevyžadujeme pedagogické vzdělání). Výuka má zpestřit běžnou výuku a nadchnout děti pro nějaké téma nebo profesi. Akce je první testovací spoluprací s novou školou. Pokud se podaří, budeme usilovat o stejnou komplexní a dlouhodobou podporu jako s Mulbeckou školou. Přihlášku je potřeba podat do přelomu ledna a února a absolvovat dvě víkendová přípravná setkání (termíny níže).

11. 2. 2024 – UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1 až 3. 3. 2024 – PRVNÍ PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ

POVINNÁ ÚČAST PRO DOBROVOLNÍKY

představení veškerých podrobností cesty, vzájemné seznámení, první plánování podoby dobrovolnictví (hlavně výuky), prostor pro vzájemné rozhodnutí.

19 až 21. 4. 2024 – DRUHÉ PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ

POVINNÁ ÚČAST PRO DOBROVOLNÍKY

podrobné plánování podoby dobrovolnictví (hlavně výuky), školení, jak si odnést z cesty co nejvíce, stmelení kolektivu.

25. 6. 2024 – ODLET DO NEPÁLU

PŘIBLIŽNÝ

Přílet do Kathmandu. Následný tří denní přesun do vesnice Ghami (plus jeden den rezerva), příprava výuky a přivítání od komunity.  

1 až 14. 7. 2024 – POBYT VE ŠKOLE V GHAMI

Výuka a kulturní program

18. 7. 2024 – NEJDŘÍVĚJŠÍ MOŽNÝ TERMÍN PŘÍLETU DO ČR

PROGRAM

Dobrovolníci musí podat přihlášku do uvedeného data. Potom se začnou připravovat v ČR na jejich cestu a působení. V létě odlétají do Himaláje. Při započítání veškeré doby potřebné na přesuny je 23 dnů minimální potřebná doba na celou cestu.

Níže v textu jsou rozepsány podrobnosti k jednotlivým položkám. Taky je zde uvedeno, jaké služby neziskovka zprostředkovává, respektive co neziskovka organizačně zajišťuje.

Odhad ceny obsahuje​

 • Odhad nákladů na letenku až do cílové destinace – mezinárodní letenka – cca 18 500 Kč

 • Víza – přibližně 500 Kč

 • Pojištění – od 1350 Kč do 1750 Kč

 • Očkování – od 0 Kč, nejčastěji 2 500 Kč, maximum 9 000 Kč

 • Poplatek za zorganizování akce – 8 900 Kč

 • Odhad nákladů na přípravná setkání v ČR – 4000 Kč za dvě přípravná setkání

 • Jídlo v průběhu pobytu ve škole – 2 040 Kč za 16denní pobyt (120 Kč za den)

 • Kapesné na cestu do školy a zpět – 3 500 Kč

 • Poplatek za vstup do Mustangu - 14 dní pobyt - 15 000 Kč 

​Odhad ceny neobsahuje

 • Individuální program a cestování po skončení dobrovolnictví

 • Případné náklady na nákup potřeb pro výuku (který se může u každého dobrovolníka značně lišit, může to být buď pár stovek nebo i pár tisícovek)

CENA 

Dobrovolníci si hradí náklady na cestu a hradí poplatek za zorganizování akce. Dobrovolník může utratit částku nejméně 55 000 Kč za jeho cestu. Akci budeme tento ročník organizovat poprvé, takže se nám skutečné náklady obtížně odhadují. Náklady akce se pro účastníky vyúčtují, takže dobrovolník hradí pouze vynaložené náklady (není to jako u ostatních benefičních cest kdy zaplatí jednu cenu, ve které je všechno obsaženo).

Nejhezčí škola v údolí Mustang se skrývá ve vesnici Ghami. Částečně solárně vytápěná, z přírodních materiálů a s tradičním vzhledem. Největším místním srdcem je Kunzom, která posledních 20 let usiluje o zachování kultury údolí Mustangu. Její vize se daří naplnit od roku 2014 i v Ghami, díky podpoře italsko-polské herečky Kaishy. Ghami je malebná a nádherná vesnice s bývalým letním sídlem královské rodiny – Tibet, jaký jste nikdy nemohli vidět třeba v Ladakhu, v Ghami určitě uvidíte.

PODPOŘENÁ ŠKOLA

PODROBNOSTI

14denní výuka realizovaná skupinou přibližně deseti dobrovolníků. Dobrovolnictví je otevřené všem profesím, věkovým skupinám i rodinám s dětmi (nevyžadujeme pedagogické vzdělání).

Výuka má zpestřit běžnou výuku a nadchnout děti pro nějaké téma nebo profesi. Protože se jedná o první ročník, věříme, že děti budou nadšené z jakékoliv formy školy hrou.  

Akce je první testovací spoluprací s novou školou. Pokud se podaří, budeme usilovat o stejnou komplexní a dlouhodobou podporu jako s Mulbeckou školou.

Budeme preferovat, pokud testovací spolupráci s námi podniknou dobrovolníci, kteří s námi již byli pomáhat v předchozích letech (nicméně není to podmínkou).

O CO JDE

Ve škole jsou děti od 1 do 7 třídy. V průměru je v každé třídě 11 dětí. Věk dětí je od 9 do 18 let. Odhadujeme, že dobrovolníci by mohli učit přibližně 3 hodiny denně.

 

​Dobrovolníci si sami vyberou téma, které by chtěli děti učit nebo pro které by chtěli děti nadchnout. Cílem výuky je nadchnout děti pro vybrané téma, popřípadě jim ukázat školu hrou. Dobrovolníci si vyberou libovolnou třídu, ve které chtějí učit (nečekáme, že budeme mít tolik dobrovolníků, že nám nebudou stačit děti). Odhadujeme, že dobrovolníci by mohli učit přibližně 3 hodiny denně.

 

​Čekáme, že podobný projekt jako prázdninové dobrovolnictví si nedokážou představit ani tamní děti ani tamní obyvatelé. Čekáme, že děti pravděpodobně propadnou velkému nadšení a celá událost extrémnímu zájmu ve vesnici, popřípadě údolí. Na druhou stranu čím větší nadšení i zájem, tím více by mohlo docházet k nedorozuměním – například děti mohou mnohem obtížněji porozumět, jakou myšlenku chtějí dobrovolníci předat (než na co jsme zvyklí v Mulbeku nebo co bude fungovat ve Spiti).

Společně se skupinou prázdninových dobrovolníků pojede také dobrovolník fotograf/kameraman/novinář (dokumentuje dění v průběhu dobrovolnictví). Popis náplně těchto funkcí v kategorii ostatní dobrovolnictví

Čekáme, že po škole půjde objevovat okolí vesnice a doufáme, že se zúčastníme vesnických oslav a dalších událostí.

POPIS PRÁCE DOBROVOLNÍKA

Příprava prázdninového dobrovolníka probíhá v rámci dvou přípravných setkání a dobrovolník má povinnost obě setkání absolvovat. Neděláme žádné výjimky v případě účasti na přípravných setkáních. Víkendy začínají v pátek od 19:00 do neděle s koncem v rozmezí 12:00 do 16:00. Účastníci na ně běžně jezdí z různých měst Evropy. Jeden účastník na setkání létal z Taiwanu. 

Předmětem prvního setkání je představit dobrovolníkům „do čeho jdou“. Nejprve je jim představena organizace Brontosauři v Himálajích, a potom přiblíženy podrobnosti, jak dobrovolnictví v Himálajích s Brontosaury probíhá. Následně dobrovolníci začnou plánovat obsah jejich výuky nebo co se bude stavět. Na setkání se dobrovolníci mohou mezi sebou seznámit, a začít vytvářet partu, která v létě vyrazí do Himálají. Na prvním setkání probíhají osobní pohovory nezbytné pro přijetí dobrovolníka. První přípravné setkání je příležitostí pro oboustranné poznání (dobrovolník a organizace) a vzájemné přesvědčení se o vzájemné spolupráci. Video z prvního setkání zde

Předmětem druhého setkání je přesně a závazně stanovit co, kdo, kdy a jak bude učit nebo s čím bude pomáhat. V rámci druhého setkání probíhá také školení „jak si z cesty odnést co nejvíce“ a také etiky chování v Malém Tibetu. Usilujeme také o co největší stmelení party dobrovolníků před odjezdem. Článek z druhého přípravného setkání 2014 a 2016

PŘÍPRAVA DOBROVOLNÍKA

Dobrovolníci si hradí náklady na cestu a hradí poplatek za zorganizování akce. Dobrovolník může utratit částku nejméně 55 000 Kč za jeho cestu. Akci budeme tento ročník organizovat poprvé, takže se nám skutečné náklady obtížně odhadují. Náklady akce se pro účastníky vyúčtují, takže dobrovolník hradí pouze vynaložené náklady (není to jako u ostatních benefičních cest, kdy zaplatí jednu cenu, ve které je všechno obsaženo).

 

Odhad ceny obsahuje​

 • Odhad nákladů na letenku až do cílové destinace – mezinárodní letenka – cca 18 500 Kč

 • Víza – přibližně 500 Kč

 • Pojištění – od 1350 Kč do 1750 Kč

 • Očkování – od 0 Kč, nejčastěji 2 500 Kč, maximum 9 000 Kč

 • Poplatek za zorganizování akce – 8 900 Kč

 • Odhad nákladů na přípravná setkání v ČR – 4000 Kč za dvě přípravná setkání

 • Jídlo v průběhu pobytu ve škole – 2 040 Kč za 16denní pobyt (120 Kč za den)

 • Kapesné na cestu do školy a zpět – 3 500 Kč

 • Poplatek za vstup do Mustangu - 14 dní pobyt - 15 000 Kč 

 

Odhad ceny neobsahuje

 • Individuální program a cestování po skončení dobrovolnictví

 • Případné náklady na nákup potřeb pro výuku (který se může u každého dobrovolníka značně lišit, může to být buď pár stovek nebo i pár tisícovek)

 

Za absolvování prázdninového dobrovolnictví požadujeme uhradit režijní poplatek ve výši 8 900 Kč. 

Náklady na očkování se mohou lišit od 0 Kč do 9 000 Kč. Náklady na očkování mohou ovlivňovat skutečnosti, jestli máte již některá očkování, jestli věříte v pozitivní dopad očkování, před jakými nákazami se hodláte ochránit, jestli se potřebujete ochránit očkováním pouze na tuto konkrétní cestu, anebo si zvolíte celoživotní ochranu, popřípadě další důvody. Minimální ochrana očkováním pouze na jednu cestu do Asie; konkrétně jedna vakcína žloutenky a břišního tyfu; vyjde na 2 500 Kč. Maximální ochrana očkováním tj. celoživotní ochrana proti žloutence, ochrana proti břišnímu tyfu, choleře, vzteklině a meningokovému onemocnění vyjde na 8 600 Kč.

Celkovou cenu prázdninového dobrovolnictví může značně ovlivňovat délka pobytu i absolvované „atrakce“ po dobrovolnickém působení. 

KOLIK CESTA BUDE STÁT

Prázdninové dobrovolnictví je vlastně zájezdem, v rámci kterého se Brontosauři v Himálajích postarají o všechny náležitosti spjaté s cestou a programem. Důvodem je, aby se dobrovolníci maximálně soustředili na přípravu a realizaci jejich pomoci (a například se nevysílili na nákupu letenek a vynechali přípravu na výuku). Dalším důvodem je zajištění profesionality akce, ve smyslu pochopení kultury Malého Tibetu a problémy spjaté s jeho rozvojem. Jinak řečeno, aby účastníci neměli z akce hlavní zážitek ve stylu "jak to můžete s tamní dětmi myslet vážně, když ve škole není kávovar". 

 • Zprostředkujeme nákup letenky

 • Poskytneme podrobný návod na vyřízení víz, cestovního pojištění a přípravu na cestu

 • Zorganizujeme program působení skupiny dobrovolníků v Himálaji v rámci přípravných setkání v ČR

 • Zajistíme školení o tom „jak si z cesty odnést co nejvíce“ v rámci příprav a vedeme k tomu dobrovolníky také v průběhu celého pobytu

 • Zajistíme dobrovolníkům doporučení na firmy a společnosti, které mohou darovat dobrovolníkům výukové materiály pro jejich působení v Himálaji

 • Zajistíme doprovod skupině dobrovolníků z ČR až do Himálaje od zkušeného koordinátora

 • Zajistíme organizaci dobrovolnického působení v Mulbekhu

 • Zajistíme v průběhu pobytu vaření jídla (snídaně, obědy, večeře) a tak se dobrovolníci mohou plně věnovat předmětu svého působení.

 • Poskytneme rady a doporučení na cestu a další pobyt dobrovolníka po skončení dobrovolnického pobytu

CO ORGANIZAČNĚ ZAJIŠŤUJE NAŠE NEZISKOVKA 

Dobrovolníci odlétají jako skupina (většinou) z Prahy do Kathmandu. Je možné do Kathmandu letět i přes Delhi, Indii třeba v těch případech, pokud účastník bude chtít letět i do dalších lokalit, kde hodlá naše neziskovka pomáhat.

Z Kathmandu se účastníci vypraví do Pokhary, potom Jomsonu a poslední den přijedou do Ghami. V průběhu cesty se počítá s jednodenní rezervou, protože cesta může být dost extrémní.

Pokud v Ghami / Mustangu se pokusíme smrsknout do co nejkratšího času – každý se platí.

Po skončení dobrovolnického působení si dobrovolníci zařizují svůj vlastní program a vyráží na treky, cesty po klášterech, po Nepálu anebo rovnou domů. Popřípadě zase potřebují nejméně 4 dny na cestu domů.

PRŮBĚH DOBROVOLNICKÉ CESTY

Dobrovolníci budou bydlet buď ve škole, nebo v některém domě ve vesnici. Ve vesnici je taky několik ubytování (některé ubytování je skutečně velmi krásné, ale taky slušně drahé).

UBYTOVÁNÍ

Po přijetí dobrovolníka mají dobrovolníci povinnost

 • Respektovat a řídit se pokyny koordinátora dobrovolníků

 • Absolvovat první a druhé přípravné setkání

 • Vypracovat přípravu na výuku a odeslat ji do stanoveného data

 • V průběhu pobytu ve vesnici Mulbekh respektovat zásady tamní etiky

 

Porušení (nebo opakované porušení) může vést k vyloučení dobrovolníka z dobrovolnického programu.

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA

 • Prázdninový dobrovolník učitel - zvládne vést v angličtině výuku na téma, které si vybere

 • Prázdninový dobrovolník pomocník na stavbě - bereme všechny, kteří to mají v hlavě v pořádku :-)

 • Prázdninový dobrovolník zdravotník, fotograf, psycholog - kvalifikace v oboru pro výkon této funkce; znalost angličtiny není podmínkou. 

 

Schopnosti dobrovolníka jsou zhodnoceny na základě zaslané přihlášky (popřípadě životopisu) a následně v rámci osobního kontaktu na prvním přípravném setkání včetně osobního pohovoru. 

POŽADAVKY NA DOBROVOLNÍKA

Termíny podání přihlášek: Prázdninoví dobrovolníci se musí hlásit do uvedeného termínu. Přihlášky zaslané po tomto termínu zařazujeme automaticky do dalšího roku.

Odesláním přihlášky a životopisu se stáváš zájemcem o dobrovolnictví. O tvém přijetí bude rozhodnuto na základě

 • Přihlášky

 • Osobního kontaktu na prvním přípravném setkání

 

Co se děje mezi odesláním tvé přihlášky až po tvé přijetí

 • Na základě zaslané přihlášky zhodnotíme, jestli tě pozveme na první přípravné setkání. Na první přípravné setkání většinou bereme okolo 50 účastníků. Pokud máme více přihlášek, než je kapacita setkání, z části zájemců uděláme náhradníky na setkání. Jedná se vlastně o první kolo příjímacího řízení, kde rozhoduje, jak pečlivě a srozumitelně je vyplněna přihláška. 

 • Na základě zkušeností z osobního kontaktu na prvním přípravném setkání tě vyrozumíme, zda jsme tě přijali jako dobrovolníka. Zároveň tě požádáme o vyjádření, jestli naše přijetí přijímáš – pokud ano, stává se z tebe dobrovolník naší organizace. Prošel jsi druhým kole příjímacího řízení. 

 • V ojedinělých případech se může stát, že tě přijmeme, i když jsme tě nepozvali na první přípravné setkání (první kolo) nebo jsme tě nepřijali na základě prvního přípravného setkání (druhé kolo). Může to být například, pokud námi přijatý dobrovolník z prvního přípravného účast zruší nebo nenaplníme kapacitu prvního setkání. 

 

Ještě před vyplněním přihlášky: pamatuj na skutečnost, že obsah tvé přihlášky je jediný dokument, kterým můžeš v současnosti ovlivnit skutečnost, zda budeš pozván na první přípravné setkání. Doporučujeme tedy vyplnit přihlášku velmi poctivě.

Co hraje roli v příjímacím řízení: Roli hraje spousta faktorů, které zde nejdou všechny vypsat. Nicméně velkou roli hraje, co dobrovolník chce učit, jak je jeho návrh schopen obhájit, popřípadě jak rychle je schopen výuku přizpůsobovat na základě feedbacku od organizátorů.

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Účast můžete kombinovat s ostatními benefičními cestami. Cena bude nižší než uvedená cena na webu – ceny na webu obsahují letenky. O kolik bude cena nižší stanovíme, až budeme znát, jaké cesty chcete kombinovat.

KOMBINACE S OSTATNÍMI BENEFIČNÍMI CESTAMI

Prázdninové dobrovolnictví je prvním projektem spolupráce mezi naší neziskovkou a tamní školou. Chtěli bychom si vyzkoušet, zda školní management dobře funguje a zda je připraven pro budoucí širší spolupráci. Průběh prázdninového dobrovolnictví nemusí být vůbec tak hladký, jako naši příznivci zažili například při cestě do Mulbekhu. Mohou tam být třeba vykutálení členové pedagogického sboru, kteří budou chtít dobrovolníky pumpovat o peníze atd. Pokud bude testovací spolupráce úspěšná, budeme chtít se školou navázat stejně dlouhodobou a komplexní spolupráci jako v případě školy v Mulbelkhu.

TESTOVACÍ SPOLUPRÁCE

bottom of page