top of page
Akademicke.jpg
dub, kvě, zář

Termín cesty - přibližný

Délka pobytu

1 měsíc
~ 25 000 Kč

Cena - přibližná

Mulbekh

Podpořená škola

AKADEMICKÉ DOBROVOLNICTVÍ

Mulbekh, Ladakh, Indie

CESTA

Měsíční pobyt na pozici běžného učitele tamní školy realizovaného v některých z těchto měsíců – duben, květen, září. Dobrovolník nahrazuje výuku, na kterou je pro školu obtížné najít lokální učitele, a to tělocvik, informační technologie a science (fyzika, chemie a biologie). V průběhu měsíce si dobrovolníci užijí poklidnou vesnickou atmosféru i pohodu s lokálními učiteli. Dobrovolník musí mít pedagogickou praxi nebo nejméně vzdělání. Zájemci musí absolvovat první přípravné víkendové setkání (termín níže).

11. 2. 2024 – UZÁVĚRKA PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1 až 3. 3. 2024 – PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ

POVINNÁ ÚČAST PRO DOBROVOLNÍKY

představení veškerých podrobností cesty, vzájemné seznámení, první plánování podoby dobrovolnictví (hlavně výuky), prostor pro vzájemné rozhodnutí.

DUBEN, KVĚTEN, ZÁŘÍ – ODLET DO INDIE

následná dvou a půl denní aklimatizace v hlavním městě Ladakhu, přesun do vesnice Mulbekh, příprava výuky a následný měsíční pobyt

PROGRAM

Zájemci by měli podat přihlášku do uvedeného data (i pokud podají zájemci přihlášku po tomto datu, věříme, že budeme mít prostor se jejich přihláškou zabývat). Potom musí absolvovat přípravné setkání. Podle zvoleného měsíce pobytu odlétají na měsíční pobyt v Himálajské škole.

Níže v textu jsou rozepsány podrobnosti k jednotlivým položkám. Taky je zde uvedeno, jaké služby neziskovka zprostředkovává, respektive co neziskovka organizačně zajišťuje.

Odhad ceny obsahuje

 • Odhad nákladů na letenku až do cílové destinace – mezinárodní a vnitrostátní – v rozmezí od 17 500 Kč až 25 000 Kč

 • Víza – přibližně 100 Kč

 • Pojištění – od 1350 Kč do 1750 Kč

 • Očkování – od 0 Kč, nejčastěji 2 500 Kč, maximum 9 000 Kč

 • Odhad nákladů na přípravné setkání v ČR – 2000 Kč

 • Jídlo v průběhu pobytu ve škole, pokud si dobrovolník nebude sám vařit – 4 000 Kč za měsíční pobyt (120 Kč za den)

 • Kapesné na cestu do školy a zpět – 2000 Kč

​Odhad ceny neobsahuje

 • Individuální program a cestování po skončení dobrovolnictví

 • Případné náklady na nákup potřeb pro výuku (který se může u každého dobrovolníka značně lišit, může to být buď pár stovek nebo i pár tisícovek)

CENA 

Dobrovolníci si hradí náklady na cestu a jídlo v průběhu pobytu. Dobrovolník může utratit v rozmezí od 25 000 Kč do 35 000 Kč (hlavně bude záležet na ceně letenky). Účastník se na cestu připravuje sám (nakupuje si letenky, žádá o víza) na základě návodu, který mu neziskovka poskytne. Přípravu výuky dělá ve spolupráci s koordinátorem naší neziskovky.

Ve vesnici Mulbekh si v roce 1992 založili školu, aby zajistili vzdělání dětem v jejich rodném prostředí. Brontosauři v Himálajích podporují rozvoj školy Spring Dales Public School ve vesnici Mulbekh od roku 2008. Od té doby se zvýšil počet dětí z 80 na 250, studenti se stali nejlepšími z celého okresu a na investice jsme získali 14 mil. Kč, včetně darů od Dalajlámy. Každý ve vesnici vás pozdraví Ahoj, na požádání zazpívá To ta Heľpa, popřípadě vás seznámí s místním klukem, kterému všichni říkají Jarda Jágr a který má doma dres podepsaný od skutečného Jágra s věnováním pro Lobsanga. Více o výsledcích spolupráce zde.

PODPOŘENÁ ŠKOLA

PODROBNOSTI

Měsíční pobyt na pozici běžného učitele tamní školy realizovaného v některém z těchto měsíců – duben, květen, září. Dobrovolník nahrazuje výuku, na kterou je pro školu obtížné najít lokální učitele, a to tělocvik, informační technologie a science (fyzika, chemie a biologie). V průběhu měsíce si dobrovolníci užijí poklidnou vesnickou atmosféru i pohodu s lokálními učiteli. Dobrovolník musí mít pedagogickou praxi nebo nejméně vzdělání. Zájemci musí absolvovat první přípravné víkendové setkání.

O CO JDE

Dobrovolník učí školou poptávaný předmět, který škola není schopna obsadit lokálním učitelem a který je spíše doplňkovým výukovým předmětem k základnímu kurikulu – například z něj nejsou zkoušky na konci semestru.

Dobrovolný učitel vyučuje přibližně 4 x 45 minut denně od pondělí do soboty (neděle je volná). Dobrovolník může učit (pokud je to potřeba nebo sám chce), po/před běžným vyučováním. Školní den začíná v 10:00 a končí v 16:00. Sobotní dny bývají volnější a děti mohou mít třeba den plný her nebo sportu atd. Dobrovolní učitelé mohou učit děti od první do desáté třídy – nicméně většinou vyučují spíše druhý stupeň.

Obsah výuky dobrovolníka se stanoví na základě konzultací s koordinátorem naší neziskovky. Snaha bude spíše tamní děti zaujmout nějakým zajímavým tématem, popřípadě dělat výuku praktickou než teoretickou. Takže například než dětem povídat o hardwaru a softwaru, bude lepší s dětmi udělat měsíční projekt cestovní kanceláře, kde si v excelu udělají cenové nabídky, na webových službách udělají web a ve Photoshop-u budou upravovat fotky. Nebo než dětem povídat o potenciální a kinetické energii, bude lepší s nimi na 3D tiskárně sestavit model turbíny, která bude vyrábět elektrickou energii.

Akademický dobrovolník může do nějaké míry spolupracovat i s tamními učiteli – například je po škole učit používat počítače nebo je naučit tisknout na 3D tiskárně, popřípadě je naučit, jak dělat pokusy ve školní laboratoři.

V jeden moment mohou být na místě pouze dva akademičtí dobrovolníci.

Dobrovolník má volné neděle – to je den, kdy vůbec neučí a může vyrazit na jednodenní výlet. Volné má také každé ráno do 10:00 a odpoledne od 16:00. Vícedenní výlety může dobrovolník absolvovat před a po termínu jeho pobytu ve škole.

Škola musí respektovat různé svátky, neočekávané prázdniny nebo dodatečné zkoušky, které vyhlašuje tamní vláda klidně mnohdy i na poslední chvíli. Takže působení dobrovolníka může být přerušeno náhlými prázdninami nebo svátkem - to je moment, kdy dobrovolník může vyrazit objevovat okolí i na více dnů.

POPIS PRÁCE DOBROVOLNÍKA

Škola preferuje získat dobrovolného učitele pro výuku předmětu "Science", IT, tělesné výchovy.

V roce 2022 jsme dokončili a otevřeli novou školní budovu s učebnami specializovanými na fyziku, chemii, biologii a IT. Tamní škola je schopna zajistit výuku v nové budově jenom částečně. Akademičtí dobrovolníci mají doplnit to, co tamní učitelé neumí realizovat. Více informací o dokončení školní budovy zdezde nebo zde.

Science" učitel

 • Co: Učitel fyziky, chemie a biologie pro tamní děti. Pokud to půjde, bude možné nadchnout po škole i nějakého tamního učitele. Obsah výuky není předem určen. Očekává se, že dobrovolník prakticky využije novou školní laboratoř – bude v ní s dětmi dělat pokusy. Školní laboratoř je na místní poměry dobře vybavená.

 • Koho: První i druhý stupeň, nicméně preference je druhý stupeň 

 • Kvalifikace: Tuto pozici může vykonávat i vědecký pracovník nebo laborant atd., není zcela nutné, aby zájemce měl 10 let praxe učení na základní škole.

 

Informační technologie

 • Co: jakýkoliv praktický rozvoj počítačové gramotnosti. Není potřeba děti učit, jak se dělají odstavce ve Wordu. Lepší je, když by dobrovolník vzal třeba téma založení cestovní kanceláře a naučí děti v excelu udělat business plán, ve Photoshop-u upravovat fotky a s HTML dělat web. Ve škole je přibližně 20 funkčních počítačů, internetové připojení s proměnlivou spolehlivostí, tabule s data projektorem, 3D tiskárna.

 • Koho: Preference je druhý stupeň, první stupeň spíše výjimečně 

 

Tělesná výchova

 • Co: Jakákoliv výuka tělocviku, dobrovolník má zcela volnou ruku co s dětmi bude dělat. Ve škole je basketbalové, volejbalové, fotbalové a hokejbalové hřiště (lokálních kvalit). Ke sportovním aktivitám jde využít i školní halu.

 • Koho: primárně pro 6. až 10. třídu, sekundárně pro 2. až 5. třídu - škola preferuje obsadit hlavně druhý stupeň. Pokud by byli ve škole dva dobrovolní učitelé tělocviku, tak škola preferuje, aby byl tělocvik i pro první stupeň. 

AKTUÁLNÍ POŽADAVKY NA ROK 2024

 • V roce 2014 se hlásilo na pozice akademických dobrovolníků 15 lidí z nichž bylo přijato 5.

 • V roce 2015 se hlásilo 5 dobrovolníků a byli přijati 3. 

 • V roce 2016 se hlásilo 32 dobrovolníků a bylo přijato 6.

 • V roce 2017 se hlásilo 16 dobrovolníků a byli přijati 3.

 • V roce 2018 se hlásili 4 dobrovolníci a byli přijati 2

 • V roce 2019 se hlásili 6 dobrovolníci a byli přijati 2

 • V roce 2023 se hlásilo 10 dobrovolníků a byli přijati 3.

 

Množství přihlášek i přijetí se velmi liší.

MNOŽSTVÍ DOBROVOLNÍKŮ ROČNĚ, PRAVDĚPODOBNOST POZITIVNÍHO PŘIJETÍ

Dobrovolník se musí zúčastnit přípravného setkání. Neděláme žádné výjimky. Víkendy začínají v pátek od 19:00 do neděle s koncem v rozmezí 12:00 do 16:00. Účastníci na ně běžně jezdí z různých měst Evropy. Jeden účastník na setkání létal z Taiwanu.

Přípravné setkání je víkend pro všechny zájemce o dobrovolnictví s naší neziskovkou. Předmětem setkání je představit dobrovolníkům „do čeho jdou“. Nejprve je jim představena organizace Brontosauři v Himálajích, a potom přiblíženy podrobnosti, jak dobrovolnictví v Himálajích s Brontosaury probíhá. Následně dobrovolnictví začnou plánovat obsah jejich výuky. Na setkání se dobrovolníci mohou mezi sebou seznámit, a vidět ostatní zájemce, kteří cestu plánují. Akademičtí dobrovolníci se zde mohou domluvit s ostatními zájemci na tom, že pojedou do Malého Tibetu společně. První přípravné setkání je příležitostí pro oboustranné poznání (dobrovolník a organizace) a vzájemné přesvědčení se o vzájemné spolupráci.

Po absolvování prvního přípravného setkání se dobrovolník již připravuje sám a náplň jeho výuku, popřípadě příprav jeho cesty je konzultována buď po telefonu, WhatsApp nebo po videohovorech.

 

Neziskovka vyžaduje, aby si dobrovolník udržel s námi nejméně týdenní kontakt v průběhu jeho pobytu v Himálaji.

Informace o nákupu letenek a dopravy do Malého Tibetu, instrukce pro podání víza, doporučení pro pojištění a očkování, popis počasí v Malém Tibetu během celého roku a jak to ovlivní, co si vzít s sebou, jaké budete potřebovat kapesné, jak je to s bankomaty, směňováním peněz, měnovými kurzy a cenami, telefony, internetem, elektřinou a seznam toho, co byste si měli vzít s sebou, vám organizace poskytne v písemné formě ve formě manuálu.

PŘÍPRAVA DOBROVOLNÍKA

Dobrovolníci si hradí náklady na cestu a jídlo v průběhu pobytu. Dobrovolníků může utratit v rozmezí od 25 000 Kč do 35 000 Kč (hlavně bude záležet na ceně letenky). Účastník se na cestu připravuje sám (nakupuje si letenky, žádá o víza) na základě návodu, který mu neziskovka poskytne. Přípravu výuku dělá ve spolupráci s koordinátorem naší neziskovky.

 

Odhady ceny obsahuje

 • Odhad nákladů na letenku až do cílové destinace – mezinárodní a vnitrostátní – v rozmezí od 17 500 Kč až 25 000 Kč

 • Víza – přibližně 100 Kč

 • Pojištění – od 1350 Kč do 1750 Kč

 • Očkování – od 0 Kč, nejčastěji 2 500 Kč, maximum 9 000 Kč

 • Odhad nákladů na přípravné setkání v ČR – 2000 Kč

 • Jídlo v průběhu pobytu ve škole, pokud si dobrovolník nebude sám vařit – 4 000 Kč za měsíční pobyt (120 Kč za den)

 • Kapesné na cestu do školy a zpět – 2000 Kč

 

Odhad ceny neobsahuje

 • Individuální program a cestovní po skončení dobrovolnictví

 • Případné náklady na nákup potřeb pro výuku (který se může u každého dobrovolníka značně lišit, může to být buď pár stovek nebo i pár tisícovek)

 

Celkové náklady na cestu budou ovlivněny cenou letenky. Může se stát, že pokud se dobrovolník dozví, že je přijat na začátku března a na začátku dubna by měl odletět do Himálaje může být cena letenky vysoká v porovnání s tím, když by měl letět třeba až v září. Na druhou stranu to nemusí být pravidlem, a i třeba jeden měsíc před odletem jdou koupit letenky za dobrou cenu.

Dobrovolník si může v průběhu pobytu sám vařit. Pokud si nechá vařit od školy bude jej jídlo stát přibližně 4 000 Kč za měsíční pobyt.

Náklady na očkování se mohou lišit od 0 Kč do 9 000 Kč. Náklady na očkování mohou ovlivňovat skutečnosti jako, jestli máte již některá očkování, jestli věříte v pozitivní dopad očkování, před jakými nákazami se hodláte ochránit, jestli se potřebujete ochránit očkováním pouze na tuto konkrétní cestu, anebo si zvolíte celoživotní ochranu, popřípadě další důvody. Minimální ochrana očkováním pouze na jednu cestu do Indie; konkrétně jedna vakcína žloutenky a břišního tyfu; vyjde na 2 500 Kč. Maximální ochrana očkováním tj. celoživotní ochrana proti žloutence, ochrana proti břišnímu tyfu, choleře, vzteklině a meningokovému onemocnění vyjde na 8 600 Kč.

Celkovou cenu prázdninového dobrovolnictví může značně ovlivňovat délka pobytu i absolvované „atrakce“ po dobrovolnickém působení. V průměru se můžou celkové náklady pohybovat od 35 000 Kč (případ, kdy dobrovolník jede do Ladakhu jenom na dobrovolnické působení) až 50 000 Kč (případ, kdy jede dobrovolník pět týdnů, čtrnáct dní působí jako dobrovolník a potom užívá dostupné zábavy – trek, výlety, cestování, rafting, motorky atd.). Máme zkušenosti, že někteří dobrovolníci absolvují cestu s rekordně malými náklady a jiní to zase umí skutečně parádně roztočit :-).

KOLIK CESTA BUDE STÁT

 • Vedení, asistenci a rady při zpracování dobrovolníkovy přípravy

 • Zajištění veškerých informací k tomu, aby se dobrovolník mohl na cestu připravit (letenky, víza, co sebou atd.) díky dokumentu „Cestovní balíček dobrovolníka“ (viz výše)

 • Asistenci při působení ve škole od koordinátora dobrovolníků (na straně školy v Mulbekhu) nebo koordinátora akademických dobrovolníků přes email nebo Skype (na straně Brontosaurů v Himálajích). 

 • Zajistíme v průběhu pobytu vaření jídla (snídaně, obědy, večeře) a tak se dobrovolníci mohou plně věnovat předmětu svého působení.

CO ORGANIZAČNĚ ZAJIŠŤUJE NAŠE NEZISKOVKA 

Dobrovolníci odlétají samostatně z Česka do Malého Tibetu. Po příletu do hlavního města Ladakhu Lehu se pár dní aklimatizují a následně vyrazí do školy v Mulbekhu, kde se o ně následně postará vedení školy (jednak po stránce programu ale i ubytování).

PRŮBĚH DOBROVOLNICKÉ CESTY

V průběhu dobrovolnického působení ve škole bydlí dobrovolníci v novém školním internátu. Fotky internátu zde. Spaní je na postelích s matracemi ve vlastním spacáku nebo pod lokálními dekami. Bydlí se v místnostech buď po jednom nebo po dvou. Ve škole je pitná voda, elektřina a internetové připojení. Ve škole se dá prát ručně v kýblu. V internátu je umývárna se sprchami a možností teplé vody (pokud teplá voda ze sprchy nebude funkční dá se umývat vodou s ohřátou vodou z kýblu). 

UBYTOVÁNÍ

Po přijetí dobrovolníka mají dobrovolníci povinnost

 • Respektovat a řídit se pokyny koordinátora akademických dobrovolníků na straně Brontosaurů v Himálajích a koordinátora dobrovolníků na straně školy v Mulbekhu

 • V průběhu pobytu ve vesnici Mulbekh respektovat zásady tamní etiky

 

Porušení (nebo opakované porušení) může vést k vyloučení dobrovolníka z dobrovolnického programu.

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA

Vzdělání nebo praxe v pedagogice, popřípadě odpovídající dovednosti k vedení zamýšlené výuky. Většinou se nám daří získat dobrovolníky s praxí v pedagogice (kteří třeba hledají kariérní změnu).

 

Schopnosti dobrovolníka jsou zhodnoceny na základě zaslaného životopisu a následně v rámci osobního setkání na přípravném víkendu.

 

Pokud by zájemce neuspěl v konkurenci ostatních akademickckých dobrovolníků, můžeme jeho přihlášku ještě změnit na prázdninového dobrovolníka. U prázdninového dobrovolníka nejsou tak velké požadavky na schopnosti dobrovolníka a například dobrovolník s pedagogickým vzděláním je skoro vždycky přijat. Například tedy, dobrovolník může podat přihlášku k akademickému dobrovolnictví v průběhu ledna. My na začátku února uvidíme, že dobrovolník nemá příliš šanci a nabídneme mu změnu na prázdninové dobrovolnictví. Popřípadě se krok změny přihlášky domluví rovnou na přípravném víkendovém setkání.

POŽADAVKY NA DOBROVOLNÍKA

Termíny podání přihlášek: Zájemci by měli podat přihlášku do uvedeného data (i pokud podají zájemci přihlášku po tomto datum, věříme že budeme mít prostor se jejich přihláškou zabývat)

Odesláním přihlášky a životopisu se stáváš zájemcem o dobrovolnictví. O tvém přijetí bude rozhodnuto na základě

 • Přihlášky

 • Životopisu

 • Osobního kontaktu na přípravném setkání

 

Co se děje mezi odesláním tvé přihlášky až po tvé přijetí

 • Na základě zaslané přihlášky zhodnotíme, jestli tě pozveme na první přípravné setkání. Na první přípravné setkání většinou bereme okolo 50. účastníků. Pokud máme více přihlášek, než je kapacita setkání z části zájemců uděláme náhradníky na setkání. Jedná se vlastně o první kolo příjímacího řízení, kde rozhoduje jak pečlivě a srozumitelně je vyplněna přihláška. 

 • Za základě zkušeností z osobního kontaktu na prvním přípravném setkání tě vyrozumíme, zda jsme tě přijali jako dobrovolníka. Zároveň tě požádáme o vyjádření, jestli naše přijetí přijímáš – pokud ano stává se z tebe dobrovolník naší organizace. Prošel jsi druhým kole příjímacího řízení. 

 • V ojedinělých případech se může stát, že tě přijmeme, i když jsme tě nepozvali na první přípravné setkání (první kolo) nebo jsme tě nepřijali na základě prvního přípravného setkání (druhé kolo). Může to být například, pokud námi přijatý dobrovolník z prvního přípravného účast zruší nebo nenaplníme kapacitu prvního setkání. 

 

Ještě před podáním přihlášky:

 • vnímej obsah, který budeš vyplňovat do kolonek přihlášky týkající se předmětu tvého působení (co budeš učit), jako jeden z prvních návrhů, který se stává předmětem konzultace na prvním pohovoru s koordinátorem akademických dobrovolníků. Přihláška by měla spíše víc přiblížit jaký máš potenciál pro to co budeš dělat, než aby bylo zásadní jak přesně a podrobně zpracuješ co budeš ve škole dělat. 

 • Přihlášku vyplňuj pouze v angličtině, životopis pošli také pouze v angličtině

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Účast můžete kombinovat s ostatními benefičními cestami. Cena bude nižší než uvedená cena na webu – ceny na webu obsahují letenky. O kolik bude cena nižší stanovíme až budeme znát jaké cesty chcete kombinovat.

KOMBINACE S OSTATNÍMI BENEFIČNÍMI CESTAMI

bottom of page